Skip navigation

Podmínky použití

Úvod

Přístupem na stránky 10-nejlepsi-seznamka.cz a použitím služeb, které se na těchto stránkách nabízejí, uživatel přistupuje na Všeobecné podmínky použití a uznává, že je vázán podmínkami a ustanoveními zde uvedenými. Používání těchto stránek je vyhrazeno pro Vaši osobní potřebu a nelze je postoupit třetí osobě.

Právní údaje

Společnost EURANKA SARL.

Sídlo společnosti: Avenue de Montchoisi 35 – 1006 Lausanne – Švýcarsko

Společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 20.000 CHF zapsaná v podnikovém rejstříku pod číslem CHE-361.802.119

Používání stránek

10-nejlepsi-seznamka.cz povoluje uživateli prohlížení svých internetových stránek výhradně pro soukromé účely. Používání těchto stránek a jejich obsahu (kopírování, prezentace, šíření) ke komerčním účelům je tímto předpisem zakázáno; v případě kopírování musí být zachována autorská práva. Obsah těchto stránek je chráněn a jeho používání bez předchozího povolení je nezákonné; v takovém případě musí být okamžitě zničeny všechny kopie, rozmnoženiny, stažená data i výtisky.

Omezení odpovědnosti

Stránky 10-nejlepsi-seznamka.cz jsou obvykle dostupné nepřetržitě. Společnost EURANKA však nenese odpovědnost za případné přerušení dostupnosti stránek a s nimi spojených služeb.

Uživatel těchto stránek jedná se znalostí věci. Správnost obsahu a jeho aktualizace nejsou zaručeny. Server 10-nejlepsi-seznamka.cz je poskytován „tak, jak leží“ a „dle momentální dostupnosti“ bez záruk jakéhokoli druhu.

Ani tyto stránky, ani jejich smluvní partneři či zaměstnanci nemohou zaručit bezchybnost či nepřetržitost nabízených služeb, obsahu a dosažených výsledků. Server 10-nejlepsi-seznamka.cz, jeho zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé a veškeré osoby, které se podílejí na vytvoření, produkci a distribuci těchto stránek, nenesou odpovědnost za škody spojené se spolehlivostí a správností výsledků hodnocení, ani za škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo jakýchkoli jiných stránek propojených s 10-nejlepsi-seznamka.cz odkazy. Tyto škody zahrnují zejména: nepřímé, vedlejší, zvláštní, následné škody a náhrady škody přiznané jako trest, anebo škody ve formě nerealizovaného zisku či ztráty dat.

EURANKA SARL si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a bez náhrady svou činnost přerušit a dočasně nebo trvale ukončit provoz stránek nebo přístup k jedné nebo více službám.

EURANKA SARL v žádném případě nenese odpovědnost za narušení nebo nemožnost používání stránek ani za narušení počítačové bezpečnosti, které může vést k poškození hardware nebo způsobit škody uživatelům či poškození jejich dat.

Partnerské stránky – cizí stránky

10-nejlepsi-seznamka.cz nabízí porovnání stránek, které patří třetím osobám. Tyto partnerské stránky jsou dostupné poté, co uživatel klikne na některý z odkazů uvedených v porovnání. Kliknutím na některý z těchto odkazů uživatel naše stránky opouští. Nad obsahem a činností těchto cizích stránek nemáme kontrolu. 10-nejlepsi-seznamka.cz a všichni členové jeho týmu nepřejímají žádnou odpovědnost za důsledky jakéhokoli nároku vzneseného třetí osobou z jakéhokoli právního důvodu v důsledku obsahu nebo činnosti některých partnerských stránek.

Přistoupení na podmínky

Všeobecné podmínky použití platí pro stránky 10-nejlepsi-seznamka.cz a pro nabízené služby. Použitím těchto stránek plně přistupujete na podmínky uvedené v tomto dokumentu. Tyto informace mohou být kdykoli změněny nebo aktualizovány. Datum poslední aktualizace bude v takovém případě uvedeno v zápatí. Upozorňujeme, že je Vaší odpovědností na tuto stránku občas nahlédnout, abyste se s případnými změnami seznámili. Pokud s našimi podmínkami nesouhlasíte, musíte naše stránky opustit.

Kontakt

S veškerými dotazy týkajícími se našich Všeobecných podmínek používání nás kontaktujte na adrese:

[email protected]

Tento dokument byl aktualizován dne 09.01. 2019.

Tento web využívá soubory cookie, aby vám umožnil lepší prohlížení obsahu. Přečtěte si další informace o tom, jak soubory cookie využíváme, a jak můžete změnit nastavení.